Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 33
TỪ NGÀY 13/08/2018 ĐẾN NGÀY 19/08/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 13/08/2018
Thứ ba 14/08/2018
Thứ tư 15/08/2018
Thứ năm 16/08/2018
Thứ sáu 17/08/2018
Thứ bảy 18/08/2018
Chủ nhật 19/08/2018
LỊCH DỰ KIẾN