Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 47
TỪ NGÀY 19/11/2018 ĐẾN NGÀY 25/11/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 19/11/2018
Thứ ba 20/11/2018
Thứ tư 21/11/2018
Thứ năm 22/11/2018
Thứ sáu 23/11/2018
Thứ bảy 24/11/2018
Chủ nhật 25/11/2018
LỊCH DỰ KIẾN