Quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2013 28/04/2014

Ngày 17/4/2014, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, văn thư, lưu trữ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ năm 2013 và triển khai nhiệm v...

Đà Nẵng: Đánh giá kết quả làm việc toàn bộ hệ thống công chức 15/04/2014

Trong năm 2013, TP Đà Nẵng sẽ triển khai đánh giá kết quả làm việc của toàn bộ hệ thống công chức từ cấp lãnh đạo gồm từ Chủ tịch UBND quận, huyện đến giám đốc các sở, ban ngành đến công chức cấp phư...

Quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2013 15/04/2014

Ngày 8/8/2013, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xếp hạng cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2012 và sơ kết công tác cải cách hành chính(CCHC), văn thư lưu trữ (VTLT) 6 tháng đ...

Quản lý video Quản lý video