Thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2018 07/12/2018

Kết quả thi tuyển viên chức sự nghiệp quận Cẩm Lệ năm 2018 20/11/2018

Điều chỉnh một số nội dung kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 06/11/2018

Thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 25/10/2018

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp, thời gian và địa điểm ôn tập 23/10/2018

Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện theo Quyết định số 4679/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng 18/10/2018

Lịch tiếp Công dân tháng 10/2018 12/10/2018

Danh sách trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2018-2019 26/09/2018

Quy trình cấp giấy xác nhận kiến thức An toàn thực phẩm 24/09/2018

Kết quả phúc khảo đối với thí sinh thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019 18/09/2018

Quản lý video Quản lý video