Kế hoạch triển khai Chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân quận 11/01/2018

Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND 11/01/2018

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND quận 02/01/2018

Đăng ký danh sách hỗ trợ triển khai TCVN ISO 50000 và Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp năm 2018 28/12/2017

Về việc treo cờ, nghỉ lễ nhân dip Tết Dương Lịch 2018 26/12/2017

Về việc Bán nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Chung cư 11 tầng Khu dân cư Phong Bắc 25/12/2017

Tuyển dụng viên chức thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2017 18/12/2017

Thông báo tài liệu ôn tập thi tuyển công chức 2017 12/12/2017

Danh sách cơ sở chấp hành tốt điều kiện an toàn thực phẩm ngành nông lâm thủy sản 06/12/2017

Danh sách cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực vệ sinh ATTP năm 2017 06/12/2017

Quản lý video Quản lý video