Khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND quận khóa II 04/07/2018

Sáng ngày 4-7, tại hội trường Quận ủy đã diễn ra lễ khai mạc và phiên làm việc thức nhất của kỳ họp thứ 6, HĐND quận Cẩm Lệ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 29/06/2018

Thông báo nội dung phiên họp liên tịch tháng 6/2018 của Thường trực HĐND quận 06/06/2018

Thông báo nội dung phiên họp tháng 4 năm 2018 của Thường trực HĐND quận 15/04/2018

Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận theo Chỉ thị 21 -CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng 29/03/2018

Quyết định về việc thành lập Đoàn công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận theo chỉ thị 21-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng 29/03/2018

Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác đầu tư công từ nguồn ngân sách quận năm 2018 26/03/2018

Quyết định thành lập Đoàn giám sát về việc ban hành Quyết định của UBND quận và Nghị quyết của HĐND các phường năm 2017 26/03/2018

Kế hoạch giám sát công tác đầu tư công từ nguồn ngân sách quận năm 2018 26/03/2018

Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác đầu tư từ nguồn ngân sách quận năm 2018 24/03/2018

Quản lý video Quản lý video