Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ hướng dẫn thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 18/08/2017 Lượt xem: 92

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ hướng dẫn thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo nhấn mạnh: cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, cũng là hoạt động thiết thực tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung, quận cẩm Lệ nói riêng. Vì vậy, yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả cuộc thi ở các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình.

 

Trước đó, ngày 5/7/2017, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã có công văn số 108 về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015, đồng thời gửi kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy về cuộc thi đến các tổ chức cơ sở đảng trên toàn quận. Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thông báo kế hoạch và thể lệ cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn đảng bộ.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Cẩm Lệ hướng dẫn thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925-2015

 

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1-8 đến 31-10-2017 nhằm nâng cao nhận thức, lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương thời kỳ mới. Cuộc thi sẽ được tổng kết và công bố trao giải vào ngày 22-12-2017 nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Giải cá nhân gồm 1 giải nhất 6 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 4 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Giải tập thể dành cho các địa phương, đơn vị có nhiều người tham gia dự thi và thực hiện các câu hỏi cuộc thi có chất lượng, gồm 1 giải nhất 6 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 4 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng./.

Thái Hồng Hạnh

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video