Thông tin liên hệ Khối Nhà nước
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 19253

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Văn phòng HĐND và UBND

Chánh VP

Nguyễn Hoàng

0939567768

3674159

Phó Chánh VP

Phạm Đăng Khoa

0905322832

3676124

Phó Chánh VP

Nguyễn Ngô

Trung Việt

0905904139

2246151

Bộ phận  tổng hợp

 

 

3674375

Bộ phận Văn thư

 

 

3674157

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

3674174

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

Võ Linh Thể

  0905449899

3674169

Phó phòng

Hứa Thị Thuỳ Phương

0905152299

Phó phòng

Đoàn Văn Hòa

0905223237

Phó phòng

Hồ Văn Cầu

0905122373

Phòng Nội vụ

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Ái

0914111078

3674163

Phó phòng

Nguyễn Thị Nga

0905661035

Phó phòng

Võ Văn Nam

01224572781

Phó phòng

 Trương Văn Vỹ

 

0905031032

Phòng 
Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng

Ngô Ngọc Trọng

0905048049

3674173

Phó phòng

Phùng Mỹ Hạnh

 

0905040741

3674171

Phó phòng

Ngô Ngọc Á

0903525207

2246551

Phòng 
Tài nguyên - Môi trường

 

 

Trưởng phòng

Trần Phước Mỹ

0913422177

3674167

Phó phòng

Trần Chi

0905226285

Phó phòng

 

Trần Văn Hòa

0905226626

Phó phòng

Đinh.P Công Anh Tuân

0934800578

Chi nhánhVăn phòng ĐKQSDĐ

 

Giám đốc

Nguyễn Thành Quốc

0905233339

3674309

Phó Giám đốc

Nguyễn Phước Đức

0905004249

Phó Giám đốc

 

Vũ Thị Loan

0905335008

Phòng

Quản lý đô thị

 

Trưởng phòng

Lê Hoài Nam

0905194999

3674371

Phó phòng

Mai Đăng Đa

0913486809

Phó phòng

Võ Thành Quý

0935999749

 

Phòng LĐ,TB&XH

 

Trưởng phòng

Phan Văn Phong

0905113789

3674168

Phó phòng

Trần Thị Lanh

 

0983494021

Phó phòng

Nguyễn Lộc

0903520877

Phó phòng

Đỗ Lê Hạ Yên

0977281859

Phòng 
Văn hoá – 
Thông tin

 

Trưởng phòng

Nguyễn Đình Trung Kiên

0935446111

3676170

Phó phòng

Trương Hùng Mạnh

 

0905134170

3676017

Phó phòng

Nguyễn Thị Quyên

0944533399

Trung tâm VHTT

(Trường Sơn, Q. Cẩm Lệ)

 

Giám đốc

Kiều Phan Tuấn

0905237299

3674566

P. Giám đốc

Nguyễn Đức Hạnh

0905688621

P. Giám đốc

Bùi Ngọc Minh

0905277227

P. Giám đốc

Huỳnh Đình Hưng

0914136368

Phòng Giáo dục và Đào tạo

(359 Cách mạng tháng Tám)

 

Trưởng phòng

Phạm Hồng Thái

0935115599

3674215

Phó phòng

Phạm Hồ Quỳnh Uyên

0934962767

Phó phòng Đường Thị Lộc 0983730157
Phó phòng Trần Thị Phương 0988255288

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

Trần Trung Thanh

0942017729

3674161

Phó phòng

Đặng Thanh Hải

0913415592

Phó phòng

Trần Thị Bảo Khuyên

0914049403

Phòng Y tế

 

Trưởng phòng

Ngô Thị Lẫm

0903544736

3675827

Phó phòng

Võ Thị Thủy

0935043397

Phó phòng

Trần Phước Chính

0905163197

 

Thanh tra

 nhà nước

Chánh thanh tra

Lê Kim Hùng

0913436817

3674164

PChánh thanh tra

Lê Văn Đình

0905074687

PChánh thanh tra

Nguyễn Thị Hiền

0974319900

Ban Quản lý

dự án

 

Giám đốc

Lê Trùng Dương

0935979877

3672909

Phó Giám đốc

Hồ Hải Nam

0905039929

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Thanh

0906544686

Trung tâm dân số

Giám đốc

Lê Thị Ngọc Diệp

0905001014

3674466

Phó Giám đốc

Bùi Thị Thanh Phượng

0905147647

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

 

 

 

 

3674162

Đội phó

Phan Hữu Quả

0905070242

Đội phó

Phùng Thanh Hoàng

0905556869

Đội phó

Nguyễn Hữu Hoàng

0905127178

 

Ban Quản lý chợ

Trưởng ban

Trương Xuân Hòa

0905201203

 

Phó ban

Trần Văn Phú

0982846355

 

Hội Chữ Thập đỏ

Chủ tịch

Đặng Văn Khánh

0935303373

 
 

Phó Chủ tịch

Ngô Thanh Thu

0905178178

 
 

Phó Chủ tịch

Thái Thanh Sơn

0905929157

 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video