Hòa Phát: Đối thoại với nhân dân về công tác Cải cách hành chính
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 12/10/2018 Lượt xem: 20

UBND phường Hòa Phát vừa tổ chức Hội nghị Trao đổi, đối thoại giữa UBND phường với khu dân cư và nhân dân về công tác cải cách hành chính năm 2018.

Tại đây, các đại biểu đánh giá cao về nhiệt tình trách nhiệm của Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ cho công dân và tổ chức của phường; các thủ tục chứng thực, giáo dục, người có công, bảo trợ xã hội… được giải quyết nhanh chóng, phù hợp, đúng quy định, tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

Nhiều đại biểu đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần kịp thời thực hiện thủ tục xóa khẩu người đã từ trần là chủ hộ và chuyển tên chủ hộ sang người còn sống nhằm thuận lợi cho công dân khi làm các thủ tục hành chính; kịp thời xóa tên người đã chuyển đi ở nơi khác trong danh sách nhân khẩu thường trú để thuận lợi về quản lý hành chính và bình xét thi đua tại khu dân cư. Các đại biểu phản ánh việc Bưu điện 4 (đơn vị đảm nhiệm chi trả chế độ người già, người khuyết tật ở phường Hòa Phát) yêu cầu công dân làm thủ tục ủy quyền là không khả thi do các đối tượng này không thể đến cơ quan phường chứng thực chữ ký, còn cán bộ phường đến nhà đối tượng chứng thực chữ ký cho đối tượng thì không đảm bảo nhân sự và thời gian.

 

Người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hòa Phát tiếp thu các ý kiến đóng góp và cho biết sẽ nghiên cứu thực hiện những ý kiến đóng góp theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng về những nội dung liên quan. Ông Tuấn nhấn mạnh: Thời gian tới, UBND phường Hòa Phát tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên Đài Truyền thanh và Trang Thông tin điện tử của phường, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tại các khu dân cư và phát tờ rơi cho công dân; chú trọng hỗ trợ công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đối với dịch vụ công tại UBND phường; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công và hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan phường.

Được biết, kết quả công tác cải cách hành chính trong 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn phường Hòa Phát có nhiều chuyển biến tốt, hầu hết các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính được thực hiện đầy đủ, chu đáo, có chất lượng; công tác hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ được thực hiện thường xuyên với hiệu quả ngày càng tăng.

Trung Trực

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video