Phân loại, hạn chế rác thải tại nguồn
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 09/12/2016 Lượt xem: 59

Giải quyết, hạn chế rác thải sinh hoạt đưa vào môi trường ngày càng gia tăng, đó là nội dung hội nghị tuyên truyền Đề án “Phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn quận” do UBND quận Cẩm Lệ tổ chức.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền

nbsp;

Tại đây, 240 cán bộ, hội viên các hội đoàn thể trên địa bàn quận đã được nghe ông Đinh Phạm Công Anh Tuân, Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường quận, báo cáo viên, tuyên truyền một số nội dung chính của Đề án như tình hình phát sinh và thực trạng công tác quản lý, thu gom rác thải trên địa bàn quận, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn quận, mục tiêu phân loại rác thải tại nguồn, các yêu tố cần đáp ứng cho chương trình phân loại rác thải tại nguồn, nội dung chương trình phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn quận…Hiện tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn quận đạt khoảng 93,07% với khoảng 70 tấn rác được thu gom mỗi ngày. Cũng theo ông Tuân, thành phần rác thải ngày càng đa dạng, chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là rác thải hữu cơ dễ phân hủy, xuất hiện ngày càng nhiều chất thải rắn nguy hại có trong rác thải sinh hoạt, vấn đề ô nhiễm nước rỉ rác từ các bãi chứa, lưu lượng nước rỉ rác, khí thải từ bãi chôn lấp ngày càng lớn dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư sống tại các khu vực có bãi chôn lấp. Do vậy, để giải quyết cũng như hạn chế rác thải sinh hoạt đưa vào môi trường ngày càng gia tăng thì đòi hỏi cần phải có biện pháp giảm thiểu ngay tại nguồn bằng công tác phân loại và xử lý ngay tại chỗ đối với những thành phần nào có thể tái chế./.

nbsp;

Trung Trực

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video