ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

40 Ông Ích Đường, Trung tâm hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3674090 Fax: (84.236) 3674157

Góp ý Góp ý

Góp ý ist temporär nicht erreichbar.

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 7 6 0 4 0
Today: 1.028
Yesterday: 16.742
This week: 0
This month: 315.310
Total: 976.040