Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Chợ Hòa Thọ Tây Hạ tầng đô thị 07/11/2017 15/01/2018 25.108.016.000 Đang triển khai
2 Hội trường UBND quận Cẩm Lệ Quản lý nhà nước 06/11/2017 15/01/2018 13.696.258.000 Đang triển khai
3 Nhà làm việc tổ 1 cửa UBND quận Cẩm Lệ Cải cách hành chính 01/11/2017 15/01/2018 3.335.190.000 Đang triển khai
4 Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông Hạ tầng đô thị 01/11/2017 31/12/2018 119.168.622.000 Đang triển khai

Quản lý video Quản lý video