Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 34
TỪ NGÀY 20/08/2018 ĐẾN NGÀY 26/08/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 20/08/2018
Thứ ba 21/08/2018
Thứ tư 22/08/2018
Thứ năm 23/08/2018
Thứ sáu 24/08/2018
Thứ bảy 25/08/2018
Chủ nhật 26/08/2018
LỊCH DỰ KIẾN