ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

40 Ông Ích Đường, Trung tâm hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3674090 Fax: (84.236) 3674157

Góp ý Góp ý

Góp ý est temporairement indisponible.

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 9 3 1 0 3
Today: 2.000
Yesterday: 16.091
This week: 2.000
This month: 332.373
Total: 993.103