Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 46
TỪ NGÀY 12/11/2018 ĐẾN NGÀY 18/11/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 12/11/2018
Thứ ba 13/11/2018
Thứ tư 14/11/2018
Thứ năm 15/11/2018
Thứ sáu 16/11/2018
Thứ bảy 17/11/2018
Chủ nhật 18/11/2018
LỊCH DỰ KIẾN