ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ

40 Ông Ích Đường, Trung tâm hành chính quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:  (84.236) 3674090 Fax: (84.236) 3674157

Góp ý Góp ý

required
Categories

*

Full name

*

Address
Email

*

Phone
Title

*

Content

*

Attachments
Captcha

*

טקסט לזיהוי רענן CAPTCHA רענן CAPTCHA

Quản lý video Quản lý video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 2 0 9 3 1
Today: 16.242
Yesterday: 22.633
This week: 56.480
This month: 260.201
Total: 920.931