Quận Cẩm Lệ thành lập Tổ thu hút đầu tư

UBND quận vừa tổ chức họp Tổ thu hút đầu tư quận và thảo luận đóng góp vào dự thảo quy định một số nội dung hỗ trợ thu hút đầu tư vào quận Cẩm Lệ.

Dự án xã hội hóa Dự án xã hội hóa

Quỹ đất thu hút đầu tư Quỹ đất thu hút đầu tư

Quản lý video Quản lý video