Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 42
TỪ NGÀY 15/10/2018 ĐẾN NGÀY 21/10/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 15/10/2018
Thứ ba 16/10/2018
Thứ tư 17/10/2018
Thứ năm 18/10/2018
Thứ sáu 19/10/2018
Thứ bảy 20/10/2018
Chủ nhật 21/10/2018
LỊCH DỰ KIẾN