Lịch tuần 17/2018 của TT HĐND quận 24/04/2018

Lịch tuần 16/2018 của Thường trực HĐND quận 17/04/2018

Lịch tuần 15/2018 của TT HĐND quận 10/04/2018

Lịch tuần 14/2018 của Thường trực HĐND quận 03/04/2018

Lịch tuần 13/2018 của Thường trực HĐND quận 26/03/2018

Lịch tuần 12/2018 của TT HĐND quận 21/03/2018

Lịch tuần 11/2018 của Thường trực HĐND quận 13/03/2018

Lịch tuần 10/2018 của Thường trực HĐND quận 06/03/2018

Lich tuần 09/2018 của Thường trực HĐND quận 27/02/2018

Lịch Tuần của TT HĐND từ ngày 05/02/2018 đến ngày 22/02/2018 06/02/2018

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ

Trưởng ban biên tập: Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236).3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157