Lịch tuần 47/2018 của Thường trực HĐND quận 20/11/2018

Lịch tuần 46/2018 của Thường trực HĐND quận 13/11/2018

Lịch tuần 44/2018 của Thường trực HĐND quận 30/10/2018

Lịch tuần 43/2018 của Thường trực HĐND quận 24/10/2018

Lịch tuần 42/2018 của Thường trực HĐND quận 16/10/2018

Lịch tuần 41 /2018 của Thường trực HĐND quận 09/10/2018

Lịch tuần 39/2018 của Thường trực HĐND quận 26/09/2018

Lịch công tác tuần 38 18/09/2018

Lịch công tác tuần 37 12/09/2018

Lịch công tác tuần 36 05/09/2018

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ

Trưởng ban biên tập: Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236).3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157