Lịch công tác tuần 29 17/07/2018

Lịch công tác tuần 11/07/2018

Lich công tác tuần 25 19/06/2018

Lịch công tác tuần 24 12/06/2018

Lịch công tác tuần 23 ( 4/6/2018 đến 8/6/18 ) 06/06/2018

Lịch tuần 20/ 2018, Thường trực HĐND quận 14/05/2018

Lịch tuần 20

Lịch tuần 19/2018 của Thường trực HĐND quận 08/05/2018

Lịch tuần 18/2018 của Thường trực HĐND quận 02/05/2018

Lịch tuần 17/2018 của TT HĐND quận 24/04/2018

Lịch tuần 16/2018 của Thường trực HĐND quận 17/04/2018

 Tìm

Liên kết web Liên kết web

Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ

Trưởng ban biên tập: Trần Văn Phi, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận Cẩm Lệ

Địa chỉ: 40 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, tp Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236).3.674.157 - Fax: (84.236) 3.674.157