Lịch công tác - đã ban hành Lịch công tác - đã ban hành


LỊCH TUẦN THỨ 43
TỪ NGÀY 22/10/2018 ĐẾN NGÀY 28/10/2018
THỜI GIAN NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai 22/10/2018
Thứ ba 23/10/2018
Thứ tư 24/10/2018
Thứ năm 25/10/2018
Thứ sáu 26/10/2018
Thứ bảy 27/10/2018
Chủ nhật 28/10/2018
LỊCH DỰ KIẾN