Dự án đầu tư Dự án đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật giai đoạn 3
Mục tiêu Phát triển hạ tầng đô thị
Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
Loại dự án Ngân sách
Kinh phí 13.000.000.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 18/04/2019
Ngày kết thúc 18/09/2019
Loại hình tài trợ
Nhà tài trợ Ngân sách thành phố
Tình trạng Đã triển khai
Quay lại

Quản lý video Quản lý video