Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
21 Đầu tư xây dựng và trang thiết bị cho trường THCS Nguyễn Văn Linh (Gói thầu: Xây lắp) Hạ tầng đô thị 01/01/2018 31/12/2018 7.711.531.000 Đã triển khai
22 Đường giao thông nội thị Quận Cẩm Lệ 18/02/2020 18/02/2020 164.000.000.000
23 Đường nối Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc Hạ tầng đô thị 18/02/2020 18/02/2020 119.000.000.000 Đang triển khai
24 Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông Hạ tầng đô thị 01/11/2017 31/12/2018 119.168.622.000 Đang triển khai

Quản lý video Quản lý video