06 phường trực thuộc 12/09/2017

Sơ đồ tổ chức 07/09/2017

Danh bạ điện thoại 07/04/2016

Giới thiệu tổng quan về quận Cẩm Lệ 28/01/2015

Cẩm Lệ là một quận mới của thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 102/NĐ-CP ngày 05/8/2005 của Chính phủ, trên cơ sở phường Khuê Trung của quận Hải Châu và 03 xã Hoà Thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân...

Hộp thư điện tử, số điện thoại các cơ quan quận Cẩm Lệ 03/04/2014

Hộp thư điện tử, số điện thoại các cơ quan quận Cẩm Lệ 14/02/2014

Mặt trận, Hội, Đoàn thể chính trị xã hội quận 30/03/2011

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể quận là các tổ chức chính trị-xã hội nằm trong hệ thống chính trị trực thuộc Đảng bộ quận có chức năng nhiệm vụ:

Uỷ ban nhân dân các phường 30/03/2011

Quận Cẩm Lệ có 6 phường trực thuộc, gồm: Khuê Trung, Hoà Xuân, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Phát, Hoà An. Với nhiệm vụ chức năng như sau:

 

Giới thiệu vài nét về bộ máy hoạt động của UBND quận 17/07/2009

Cùng với việc thành lập Đảng bộ quận, UBND quận được thành lập đi vào hoạt động với bộ máy tổ chức các cơ quan đơn vị:

Quận uỷ Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng 17/07/2009

Ngày 05/8/2005 Quận Cẩm Lệ được thành lập theo Nghị định số 102/2005/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở các xã Hoà thọ, Hoà Phát, Hoà Xuân thuộc Huyện Hoà Vang, phường Khuê Trung thuộc...

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang