Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 26/04/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Cẩm Lệ 16/03/2022

Danh mục các lô đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo) 16/03/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cẩm Lệ 14/05/2021

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 05/04/2021

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng 29/03/2021

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL:1/500 Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân 16/12/2020

Quyết định về việc phê duyệt Thiết kế đô thị bổ sung đồ án Quy hoạch phân khu - Khu vực trung tâm thành phố 16/06/2020

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Cẩm Lệ 02/06/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang