Thông tin đồ án Quy hoạch phân khu TL 1/2000 Phân khu Ven sông àn và bờ ông 09/12/2022

Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000 24/10/2022

Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Sân bay TL1.2000 03/10/2022

Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 26/04/2022

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Cẩm Lệ 16/03/2022

Danh mục các lô đất do Nhà nước quản lý (đất rẻo) 16/03/2022

QUYẾT ĐỊNH Ban hành giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 của UBND quận Cẩm Lệ 26/01/2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cẩm Lệ 14/05/2021

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 05/04/2021

Quyết định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng 29/03/2021

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang