Đề án định hướng phát triển của quận Cẩm Lệ 04/01/2011

Đây là các đề án định hướng phát triển kinh tế-xã hội quận Cẩm Lệ từ năm 2006-2010, sau 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ đến năm 2020 14/10/2009

Ngày 23 tháng 9 năm 2009, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7287/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Cẩm Lệ đến năm 2020. Đây là văn bản pháp...

Định hướng quy hoạch phát triển không gian của Quận 20/08/2009

Quy hoạch phát triển quận Cẩm Lệ nằm trong phát triển về không gian lãnh thổ và phát triển ngành của thành phố. Với vị trí địa là quận trung tâm về không gian tiếp giáp với nhiều quận khác nên sự...

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang