Cẩm Lệ: Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2021 25/03/2022

Chiều ngày 24/3, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và văn thư lưu trữ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 28/12/2021

UBND quận Cẩm Lệ tổ chức thành công Hội thi Tìm hiểu Cải cách hành chính trực tuyến dành cho CBCCVC năm 2021 24/12/2021

Sáng ngày 18/12/2021, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức Hội thi Tìm hiểu Cải cách hành chính trực tuyến dành cho CBCCVC năm 2021.Hội thi thu hút 22 đội thi gồm 11 đội các cơ quan chuyên môn, 5 đội các đơn vị...

Tổ chức đối thoại với công dân có thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Cẩm Lệ năm 2021 23/12/2021

Cẩm Lệ triển khai Chương trình giải quyết thủ tục hành chính “ Cấp Giấy phép xây dựng” và “ Đăng ký hộ kinh doanh” theo địa chỉ yêu cầu của công dân... 06/12/2021

Sáng ngày 06/12, UBND quận Cẩm Lệ và Bưu điện Đà nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Chương trình giải quyết thủ tục hành chính “ Cấp Giấy phép xây dựng” và “ Đăng ký hộ kinh doanh” theo...

Quyết định ban hành danh mục các thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết khi công dân nộp hồ sơ trực tuyến 04/11/2021

Cẩm Lệ: Đảm bảo phòng chống dịch trong thực hiện thủ tục hành chính 05/05/2021

Trước yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, UBND quận Cẩm Lệ triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh...

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 07/01/2021

Đây là quan điểm chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Khoa - Chủ tịch UBND quận cẩm Lệ tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 được tổ chức sáng sáng ngày...

Báo cáo tổng hợp hồ sơ một cửa năm 2020 04/01/2021

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ công tại UBND quận Cẩm Lệ năm 2020 31/12/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>