Về việc bổ sung một số nội dung liên quan Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2021 20/10/2021

Nội dung thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2021 07/10/2021

Hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QR khai báo y tế, phục vụ người dân đến/tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người,... 28/09/2021

Về việc tuyển dụng công chức thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2021 28/09/2021

Những điểm mới cơ bản của Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý... 21/09/2021

Về việc phân công cán bộ xử lý và hỗ trợ cấp Giấy đi đường QRCode đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn quận Cẩm Lệ 20/09/2021

Hướng dẫn đăng ký giấy đi đường QRCode đối với các hoạt động thi công công trình dân sinh theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của... 16/09/2021

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHÁT HÀNH GIẤY ĐI ĐƯỜNG QRCODE - ĐỢT 2 10/09/2021

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ THẺ QRCODE (DÀNH CHO TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH) 04/09/2021

Nghỉ lễ, treo cờ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1975-02/9/2021) 01/09/2021

Quản lý video Quản lý video

// ]]>