NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN CẨM LỆ THỰC HIỆN CHO VAY THEO QUYẾT ĐỊNH 3212/QĐ-UBND NGÀY 29/8/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỂ CHO CÁC HỘ GIA... 15/09/2020

Kết quả thi thực hành giáo án đối với vị trí Giáo viên THCS-môn Thể dục tại vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo năm 2020 14/09/2020

Về việc tuyển dụng công chức phường năm 2020 17/08/2020

Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND quận Cẩm Lệ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 11/08/2020

Về việc kết quả phúc khảo môn Soạn giáo án, Vòng 2-kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 11/08/2020

Kết quả thi tuyển vòng 2 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 22/07/2020

Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 03/07/2020

Kết quả phúc khảo vòng 1 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 03/07/2020

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 29/06/2020

Về việc xem xét cho vay đối với các hộ tái định cư trả nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 19/06/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>