Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm học 2022-2023 15/11/2022

Về việc làm quen với phần mềm thi thử trên máy vi tính tại vòng 1, Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo 04/11/2022

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức nhân viên trường học năm 2022 02/11/2022

Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 và một số nội dung liên quan việc thi tuyển viên chức giáo viên năm học 2022-2023 01/11/2022

Về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng 31/10/2022

Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND phường năm 2022 27/10/2022

Về một số nội dung thi tuyển viên chức giáo viên năm học 2022-2023 25/10/2022

Lấy ý kiến cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư về các nội dung liên quan đến đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh, TL 1/2000 24/10/2022

Danh sách phòng thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND phường thuộc quận Cẩm Lệ năm 2022 20/10/2022

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Đội kiểm tra quy tắc đô thị trực thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2022 18/10/2022

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang