Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên... 16/09/2019

Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên... 16/09/2019

Về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2019 29/08/2019

Kết quả trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học 26/08/2019

Kết quả phúc khảo vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2019 23/08/2019

Kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019 06/08/2019

Kết quả phúc khảo vòng 1 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2019 26/07/2019

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2019 26/07/2019

Thông báo ứng viên đủ điều kiện tham gia xây dựng, bảo vệ Đề án và một số nội dung liên quan 26/07/2019

Kết quả thi tuyển hiệu trưởng trường Tiểu học 22/07/2019

Quản lý video Quản lý video