Về việc điều chỉnh thời gian, địa điểm tiếp nhận viên chức giáo dục và đào tạo trong thành phố có nguyện vọng chuyển công tác về quận Cẩm Lệ năm học... 09/06/2022

Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận và chuyển công tác đối với viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ 31/05/2022

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước 31/05/2022

Về việc thay đổi địa điểm làm việc của lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ 21/05/2022

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển giáo viên các trường mầm non công lập thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm học 2021-2022 09/05/2022

Tham gia bình chọn Video dự thi "Viết tiếp truyền thống DQTV Việt Nam Anh Hùng" 26/04/2022

Kết quả thi tuyển Vòng 2, Kỳ xét tuyển giáo viên các trường mầm non công lập năm học 2021-2022 26/04/2022

Triển khai Thông báo 06/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày 14/04/2022 về việc Về việc xác nhận bản chính thức của Nghị quyết số... 22/04/2022

Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 và một số nội dung liên quan Kỳ xét tuyển giáo viên mầm non năm học 2021-2022 (Danh sách thí sinh đủ điều... 08/04/2022

Về tài liệu, kiến thức về nội dung thi thực hành tại vòng 2, Kỳ xét tuyển giáo viên mầm non năm học 2021-2022 06/04/2022

Quản lý video Quản lý video

// ]]>