Về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và tiếp công dân, đơn thư để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 30/07/2020

Kết quả thi tuyển vòng 2 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 22/07/2020

Về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 03/07/2020

Kết quả phúc khảo vòng 1 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 03/07/2020

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 29/06/2020

Về việc xem xét cho vay đối với các hộ tái định cư trả nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 19/06/2020

Kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 18/06/2020

Một số nội dung về thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên 08/06/2020

Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 2020 04/06/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 01/06/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>