Thông báo thời gian thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2019 27/03/2019

Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh hiệu trưởng các trường Tiểu học thuộc quận Cẩm Lệ năm 2019 19/03/2019

Liên quan đến các trường hợp nợ tiền sử dụng đất 15/03/2019

Tuyển dụng lao động hợp đồng ngắn hạn tại Ban Quản lý dự án 12/03/2019

Lịch tiếp Công dân tháng 3/2019 của Chủ tịch HĐND quận và Đại biểu HĐND TP khu vực Cẩm Lệ 11/03/2019

Kết quả phỏng vấn tuyển lao động hợp đồng đơn vị sự nghiệp và đào tạo thuộc UBND quận năm học 2018-2019 28/02/2019

Thời gian, địa điểm và một số nội dung phỏng vấn tuyển lao động hợp đồng giáo viên, nhân viên các trường học công lập năm học 2018-2019 19/02/2019

Dự thảo giải pháp điều hành năm 2019 11/02/2019

Thông báo treo cờ, nghỉ lễ nhân dịp Tết Âm lịch 2019 28/01/2019

Triển khai, ôn tập nội dung phỏng vấn tuyển lao động hợp đồng giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019 22/01/2019

Quản lý video Quản lý video