Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 24/01/2021

Thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2021 07/01/2021

Thông tin tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 7 (năm 2021) 07/01/2021

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận năm 2020 31/12/2020

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ công tại UBND quận Cẩm Lệ năm 2020 31/12/2020

Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Cẩm Lệ chấp hành tốt điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020 25/11/2020

Kết quả công nhận trúng tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 11/11/2020

Bộ Thủ tục hành chính ban hành theo Quyết định 3710/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 04/11/2020

Công điện số 07/CĐ-UBND của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc ứng phó với cơn bão số 9 (Molave) 26/10/2020

Công điện số 1470/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 9 (Molave) 26/10/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>