Thông báo nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Kỷ niệm 36 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975-30/4/2011), ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày... 04/04/2011

Nhân kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), 36 năm ngày chiến thắng (30/4/1975-30/4/2011), ngày Quốc tế Lao động 1/5, Uỷ ban nhân dân quận ra thông báo nghĩ lễ như sau

Danh sách các Tổ chức kinh tế kinh doanh trên địa bàn quận vi phạm Luật Thuế 22/09/2010

Danh sách các tổ chức kinh tế kinh doanh trên địa bàn quận vi phạm Luật Thuế

Quy chế Quản lý công tác văn thư và lưu trữ tại Uỷ ban nhân dân quận Cẩm Lệ 13/10/2009

 

Cách tự tính thuế thu nhập cá nhân 06/01/2009

Ngày 08 tháng 9 năm 2008, Chính phủ đã ký, ban hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và chính thức có hiệu lực từ ngày...

Một số chính sách mới của ngành Lao động, Thương binh & Xã hội. 26/12/2008

 

Quản lý video Quản lý video