Thông báo danh sách thí sinh dự tuyển, thời gian, địa điểm nhận thẻ dự thi, trả hồ sơ cho thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ... 17/08/2013

Thời gian và nội dung sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2013-2014 14/08/2013

Giới thiệu mẫu chữ ký của Giám đốc, các Phó Giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng 17/07/2013

 

Tổ chức phân làn trên đường Hồ Xuân Hương và Trần Đại Nghĩa 15/07/2013

 

Tiếp nhận, tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục quận Cẩm Lệ năm học 2013-2014 15/07/2013

 

Hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một... 10/07/2013

 

Thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận năm 2013 18/06/2013

Cảnh báo email có nội dung giả mạo gửi đến hệ thống Thư điện tử thành phố 13/06/2013

Giải pháp điều hành KT-XH năm 2013 06/06/2013

 

Quyết định về việc giao 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 cho các ngành và địa phương 06/06/2013

Quản lý video Quản lý video

// ]]>