Về việc hủy bỏ và công nhận bổ sung kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Cẩm Lệ năm 2019 01/10/2019

Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên... 16/09/2019

Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên... 16/09/2019

Về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2019 29/08/2019

Kết quả trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường Tiểu học 26/08/2019

Kết quả phúc khảo vòng 2 Kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2019 23/08/2019

Kết quả thi tuyển vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2019 06/08/2019

Kết quả phúc khảo vòng 1 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2019 26/07/2019

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2019 26/07/2019

Thông báo ứng viên đủ điều kiện tham gia xây dựng, bảo vệ Đề án và một số nội dung liên quan 26/07/2019

Quản lý video Quản lý video

// ]]>