Kết quả phúc khảo vòng 1 - kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 03/07/2020

Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2, Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 29/06/2020

Về việc xem xét cho vay đối với các hộ tái định cư trả nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 19/06/2020

Kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 18/06/2020

Một số nội dung về thi tuyển công chức và thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên 08/06/2020

Kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 2020 04/06/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2020 01/06/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện... 01/06/2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020 01/06/2020

V/v thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng năm 2020 01/06/2020

Quản lý video Quản lý video

// ]]>