Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 14/08/2017

Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 20/7/2017 về việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ký cam kết về phòng, chống ma túy và tổ chức các hoạt động... 24/07/2017

Kế hoạch Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) 09/05/2017

Thông báo số 512/TB-UBND ngày 05/5/2017 của Chủ tịch UBND quận tại buổi làm việc với Hội LHPN quận theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP 06/05/2017

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đỗ Kỉnh, trú tại tổ 21, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 24/08/2013

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Thanh Hải, trú tại tổ 22, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 24/08/2013

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Liễu, trú tại tổ 21, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 24/08/2013

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Võ Văn Thiết, trú tại tổ 22, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 24/08/2013

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Tâm, trú tại tổ 22, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 24/08/2013

Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Huỳnh Ngọc Kim, trú tại tổ 22, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 24/08/2013

Quản lý video Quản lý video