Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận và các ngành chức năng của quận về giải quyết đơn công dân 01/10/2019

Nội dung phiên họp liên tịch quý III năm 2019 của Thường trực HĐND quận 16/09/2019

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận về phản ánh của cử tri đối với các vướng mắc , tồn tại trong thực hiện một số thủ... 21/08/2019

Lịch tiếp Công dân tháng 6/2019 của Thường trực HĐND quận và Đại biểu HĐND TP khu vực Cẩm Lệ 13/06/2019

Triệu tập kỳ họp họp thứ 8 (bất thường) Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 11/06/2019

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với VNPT Đà Nẵng về xây dựng "đô thị thông minh" 07/11/2018

Thông báo nội dung họp liên tịch quý III/2018 của HĐND quận 12/10/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với các ngành để nghe báo cáo về việc giải quyết đơn của ông Ngô Minh Đấu 12/09/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với các ngành để nghe báo cáo về việc giải quyết đơn của bà Phan Thị Cho 12/09/2018

Kết luận của Thường trực HĐND quận tại buổi làm việc với UBND quận về "Phương án kiến trúc phố ẩm thực Thăng Long" và Đề án "Phát triển các chợ trên... 29/08/2018

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang