Tiếp tục đẩy mạnh “Năm thu hút đầu tư” 25/12/2019

Theo lãnh đạo quận Cẩm Lệ, từ đây đến cuối năm 2019, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”, tập trung phát triển kinh tế, chú...

Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế ở quận Cẩm Lệ 25/12/2019

Năm 2020, quận Cẩm Lệ đề ra mục tiêu tổng giá trị sản xuất tăng 9,5-10% so với năm 2019. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, ngoài việc thực hiện tốt chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành...

Tập trung phát triển kinh tế, xã hội 30/10/2019

Với tiềm năng và thế mạnh của một địa phương đang trên đà phát triển, thời gian qua, quận Cẩm Lệ không ngừng vươn lên, triển khai nhiều giải pháp để tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã...

Chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư 04/04/2018

Sáng ngày 4-4, Quận Cẩm Lệ tổ chức chương trình đẩy mạnh Năm thu hút đầu tư 2018 và tuyên dương 50 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận.

Quận Cẩm Lệ thành lập Tổ thu hút đầu tư 24/07/2017

UBND quận vừa tổ chức họp Tổ thu hút đầu tư quận và thảo luận đóng góp vào dự thảo quy định một số nội dung hỗ trợ thu hút đầu tư vào quận Cẩm Lệ.

Quận Cẩm Lệ thành lập Tổ thu hút đầu tư 01/04/2016

UBND quận vừa tổ chức họp Tổ thu hút đầu tư quận và thảo luận đóng góp vào dự thảo quy định một số nội dung hỗ trợ thu hút đầu tư vào quận Cẩm Lệ.

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang