Phường Hòa Phát tích cực triển khai Chuyển đổi số 04/07/2022

Sáng ngày 02/7/2022 UBND phường Hoà Phát tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển...

Cẩm Lệ: Phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số và hướng dẫn ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức 10/06/2022

Sáng 10/6, UBND quận Cẩm Lệ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin dịch vụ công thành phố tổ chức Chương trình phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số và giới thiệu hướng dẫn ứng dụng...

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà... 03/12/2021

Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tại phường Khuê Trung 18/05/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 17: Đào tạo kỹ năng số như thế nào? 30/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 18 (kì cuối): Sau chính phủ số là gì? 30/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 16: Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào? 23/03/2021

Đà Nẵng lấy ngày 28-8 hàng năm là "Ngày Chuyển đổi số" 23/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 15: Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào? 21/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 14: Cẩm nang cho cơ quan nhà nước 20/03/2021

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang