Cẩm Lệ: Tập huấn nội dung chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức 12/11/2022

Sáng ngày 11/11, UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị hướng dẫn, tập huấn các nội dung về chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc quận...

Quyết định Ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy... 01/10/2022

Hoà An tổ chức hội thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số 20/09/2022

UBND phường Hoà An vừa tổ chức ra mắt tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng phường, đồng thời tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính, chuyển đối số trực tuyến.

Phường Hòa Phát tích cực triển khai Chuyển đổi số 04/07/2022

Sáng ngày 02/7/2022 UBND phường Hoà Phát tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển...

Cẩm Lệ: Phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số và hướng dẫn ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức 10/06/2022

Sáng 10/6, UBND quận Cẩm Lệ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin dịch vụ công thành phố tổ chức Chương trình phổ biến kiến thức về Chuyển đổi số và giới thiệu hướng dẫn ứng dụng...

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà... 03/12/2021

Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tại phường Khuê Trung 18/05/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 17: Đào tạo kỹ năng số như thế nào? 30/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 18 (kì cuối): Sau chính phủ số là gì? 30/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 16: Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào? 23/03/2021

Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang