Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/05/2017 Lượt xem: 56

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video