HĐND quận Cẩm Lệ tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 29/06/2017 Lượt xem: 164

Trong 2 ngày 27 và 28/6, HĐND quận Cẩm Lệ tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khoá II, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh - Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.


Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Anh Đức - Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: kỳ họp lần này sẽ thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, đánh giá những hạn chế nhất là các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017, đặc biệt là tiếp tục triển khai thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017, phấn đấu thu vượt 10% so với dự toán giao, qua đó làm cơ sở ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND quận.  Kỳ họp thảo luận và ban hành Nghị quyết giám sát 2018 của HĐND quận, đồng thời xem xét một số vấn đề quan trọng khác. Để hoàn thành tốt nội dung kỳ họp đề ra, đồng chí Trần Anh Đức đề nghị các đại biểu HĐND phát huy vai trò trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ thảo luận đóng góp nhiều ya kiến thiết thực sát với tình hình thực tế của quận; đồng thời chất vấn và trao đổi thẳng thắng để đi đến quyết định những chỉ tiêu, giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng cuối năm 2017 góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảnh Kỳ họp  

Tại kỳ họp, các địa biểu đã nghe các báo cáo của UBND quận về tình hình KT-XH, QP-AN trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo về quyết toán ngân sách quận năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và kế hoạch điều chỉnh bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo của UBND quận về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018-2020; Báo cáo tóm tắt về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 3 HĐND quận.

 

Các đại biểu nghe thông báo của UBMTTQVN quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND quận về kết quả giám sát 6 tháng đầu năm, kế hoạch phân bổ kết dư ngân sách năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - xã hội HĐND quận. 6 tháng qua, kinh tế quận tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế đảm bảo tiến độ kế hoạch và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực đảm bảo tiến độ theo NQ của BCH Đảng bộ quận. Chương trình thành phố 4 an được lãnh đạo triển khai quyết liệt, bước đầu đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân. Công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản được tích cực triển khai, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ. An sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được chú trọng. Tình hình ANCT, TT ATXH cơ bản được giữ vững. Công tác giao quân đạt 100%.

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận, đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh – Bí thư Quận ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, cử tri và nhân dân toàn quận đã đạt được trong 6 tháng vừa qua. Đặc biệt đông chí ghi nhận và đánh giá caoHĐND, các ban HĐND quận đã có nhiều cố gắng đưa hoạt động của HĐND đi vào nền nếp, từng bước phát huy vai trò của HĐND trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triern KT-XH, QP-AN theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ, của HĐND quận. HĐND đã tích cực giám sát các vấn đề bức xúc, thường xuyên rà soát việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất chsinh đáng của cử tri, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền.

 

Đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh cũng đề nghị các đại biểu HĐND quận nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung các Nghị quyết HĐND quận dự kiến ban hành, trong đó cân nhắc, rà soát các công trình ưu tiên, cấp thiết bổ sung điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm và cân đối phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2018 – 2020, ưu tiên các công trình, dự án trong các Đề án về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận đến năm 2020. Đối với các chương trình giám sát cần lưu ý đến 4 vấn đề lớn mà MTTQVN quận đã tổng hợp từ ý kiến cử tri đảm bảo đạt hiệu quả giám sát cao nhất.

 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều ngày 27 và ngày 28/6, kỳ họp HĐND quận Cẩm Lệ lần thứ 4 khóa II đã tiến hành phiên thảo luận, chất vấn tại Hội trường.  Tại phiên chất vấn tại kỳ họp, các ý kiến tham gia thảo luận, chất vấn trực tiếp. Hầu hết các ý kiến thảo luận đều bày tỏ quan điểm nhất trí với những đánh giá trong báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của UBND quậntrong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đóng góp thêm một số ý kiến vào nội dung các báo cáo, đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017 đối với những chỉ tiêu còn đạt thấp.

 

Tại phiên họp, các ngành chức năng đã nhận được 45 câu hỏi chất vấn của các vị đạo biểu. Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề kinh tế - tài chính, vệ sinh ATVSTP; hiệu quả việc sử dụng nguồn vốn kiến thiết địa chính, kinh phí thực hiện chương trình " Thành phố 4 an"; việc rà soát quản lý lộ giới kiệt hẻm, vấn đề xây dựng tuyến đường văn hoá văn minh đô thị. Nhiều ý kiến chất vấn về công tác cải cách hành chính xây dựng chính quyền. Đặc biệt các đại biểu quan tâm đến giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ, vai trò của lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong việc quản lý, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, việc triển khai các dự án giao thông nội thị có nguồn vốn Trung ương, việc phân bố cán bộ qui tắc tại các phường; việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, thẩm định các văn bản trước khi ban hành, chất lượng của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; việc giải quyết tồn đọng các vụ thi hành án trên địa bàn. Vấn đề về ATGT, ANTT còn nhiều tiềm ẩn; Vấn đề xây dựng nhà họp cộng đồng. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận, xin chủ trương để nâng quận Cẩm Lệ từ quận đô thị loại 3 lên loại 2.Các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, đời sống xã hội, đầu tư công và nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được các đại biểu quan tâm, chất vấn tại hội trường.

 

Hồng Hạnh


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang