Kế hoạch số 1010/KH-UBND ngày 20/7/2017 về việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ký cam kết về phòng, chống ma túy và tổ chức các hoạt động xã hội lành mạnh thu hút thanh thiếu niên tham gia để phòng ngừa Tệ nạn ma túy trong cộng đồng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 24/07/2017 Lượt xem: 16

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video