Thông tin liên hệ Khối Quận ủy
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 71244


ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Văn phòng

Chánh VP

Vũ Thành Liêm

0905789502

2221781

Phó Chánh VP

Ngô Tuấn Anh Việt

0935040977

3698850

Phó Chánh VP

Lưu Thanh Hà

0918322290

Ban Tuyên giáo 

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Hoa

0903595496

3674181

Phó T/Ban

Lê Đức Bút

0903517206

3674278

Phó T/Ban

Trần Thị Kim Phượng

0905233339

2246181

Ban Dân vận 

Trưởng ban

Phạm Thị Nhàn

0937002125 

3676155

Phó T/ban

Phạm Hoa Lê

0905849064

3674183

Phó T/ban

Nguyễn Thị Vinh  0905851995

Ban Tổ chức

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Quyết   

0905224246

3698724

Phó T/ban

Trần Viết Cự

0905164943

3699512

Phó T/ban

Lê Ánh Đông

0935151978

Uỷ ban Kiểm tra

 

Chủ nhiệm

Ngô Ngọc Trọng

0905048049

2473555

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Văn Hùng

0906591878

3674182

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Lệ Thu

0905099349


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang