Thông tin liên hệ Khối Quận ủy
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 29293

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Văn phòng

Chánh VP

Trần Văn Hùng

0905258248

2221781

Phó Chánh VP

Ngô Tuấn Anh Việt

0935040977

3698850

Phó Chánh VP

Hồ Văn Quốc Đại

0935060582

2221781

Ban Tuyên giáo

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Việt Hiền

0914270778

3674181

Phó T/Ban

 Tạ Bền

0905007778

3674278

Phó T/Ban

Trần Thị Kim Phượng

0905233339

2246181

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Giám đốc

Lê Đức Bút

0903517206

2213085

P/Giám đốc

Trịnh Ngọc Hòa

0906475252

Ban Dân vận 

Trưởng ban

Nguyễn Văn Hoa

0903595496

3676155

Phó T/ban

Nguyễn Hữu Hổ

0913490026

3674183

Phó T/ban

Đặng Văn Dũng

0905070699

Phó T/ban

Lê Ánh Đông

0935151978

Ban Tổ chức

Trưởng ban

Ngô Ngọc Quốc

0989155785

3698724

Phó T/ban

Trần Viết Cự

0905164943

3699512

Phó T/ban

Nguyễn Hồng Minh

0905212567

Uỷ ban Kiểm tra

 

Chủ nhiệm

Mai Thị Ánh Hồng

0905800151

2473555

Phó Chủ nhiệm

Mai Văn Du

0905218114

3674182

Phó Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Lệ Thu

0905099349

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video