Thông tin liên hệ Hội đồng nhân dân
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 45931


ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Thường trực

Chủ tịch

Nguyễn Thị Việt Hiền

0905168212

3675623

Ban Pháp chế

 

TB Pháp chế

Nguyễn Văn Hoa

0903595496

PB Pháp chế

Ngô Trần Thụy Linh

0905482627

 

Ban Kinh tế xã hội

TB Kinh tế xã hội

Ngô Ngọc Trọng

0905048049

PB Kinh tế xã hội

Huỳnh T.Kim Chi

0907659172


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang