Thông tin liên hệ Hội đồng nhân dân
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 29924

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

 

Thường trực

Chủ tịch

Trần Anh Đức

0905455455

3675623

Phó Chủ tịch

Hồ Văn Khoa

0914010001

Phó Chủ tịch

Đinh Thanh

0913452785

Ban Pháp chế

 

TB Pháp chế

Ngô Ngọc Quốc

0989155785

PB Pháp chế

Ngô Trần Thụy Linh

0905482627

 

Ban Kinh tế xã hội

TB Kinh tế xã hội

Nguyễn T.Việt Hiền

0905168212

PB Kinh tế xã hội

Huỳnh T.Kim Chi

0907659172

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video