Thông tin liên hệ Khối Mặt trận, đoàn thể
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 50531


ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

HỌ VÀ TÊN

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

Uỷ ban MTTQVN

Chủ tịch

Phạm Thị Nhàn

0937002125

3674209

Phó Chủ tịch

Trần Tuấn

0905924776

3674208

Đoàn Thanh niên

Bí thư

Nguyễn Thị Vinh   0905851995

3674207

Phó Bí thư

Đặng Hữu Đức

0935333505

Hội LHPN

Chủ tịch

Ngô Thị Thùy Trang

0905014330

2241217

Phó Chủ tịch

Lê Thị Thu Hường

0905009298

3674211

Hội CCB

Chủ tịch

Nguyễn Hiền

0935282656

 

3674206

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Bàng

0905246953

Hội Nông dân

Chủ tịch

Hứa Thị Thùy Phương

0905152299

3674212

Phó Chủ tịch

Huỳnh Thị Thu

0906577595

 

 Liên đoàn Lao động

Chủ tịch

Đặng Văn Dũng

0905070699

3674210

 

   

IV. Các Hội xã hội

Hội người cao tuổi

          Chủ tịch

Huỳnh Đức Thọ

0914000471

 

 

     

Hội Người mù

Chủ tịch

Phạm Toán

0905899309

3674256

Văn phòng

Phạm.T. Phú Đông

0934969885

 

Hội Nạn nhân chất

độc da cam

Chủ tịch

Hồ Thanh Chúc

0913414129

 

Phó Chủ tịch

Hồ Ngọc Cần

0913486494

 

Hội Bảo trợ PN và TE nghèo bất hạnh

Chủ tịch

Đoàn Thịnh

0905225217

 

Hội Luật gia

Chủ tịch

Tán Thị Kim Dung

0914081959

 

Hội Đông y

Chủ tịch

Trần Phước Cầu

0914020051

 

Hội Cựu giáo chức

Chủ tịch

Mai Niên

0909509594

 

Hội Khuyến học

Chủ tịch

Trần Văn Phi

0905422779

 

Hội Từ thiện

Chủ tịch

 Ngô Văn Hiệp

0905300369

 

 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>