Thông tin liên hệ Khối Nhà nước
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 38009


Văn phòng HĐND và UBND quận

Chánh VP

Phạm Đăng Khoa 0905322832 3674159  

 

Phó Chánh VP

Nguyễn Ngô

Trung Việt

0905904139 2246151

 

Phó Chánh VP Lê Đinh Minh Hiền 0905812289 3676124

 

Bộ phận  tổng hợp

 

 

3676124

 

Bộ phận Văn thư

 

 

3674157

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

3674174

 

 

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

Võ Linh Thể

0905449899

3674169

 

 

 

 

Phó phòng

Đoàn Văn Hòa

0905223237

 

Phó phòng

 

 

 

Phòng Nội vụ

 

   

3674163

 

 

 

 

Phó phòng

Nguyễn Thị Nga

0905661035

 

Phó phòng

Võ Văn Nam

01224572781

 

Phó phòng

 Trương Văn Vỹ

 

0905031032

 

Phòng 
Tài chính - Kế hoạch

 

   

3674173

 

 

 

Phó phòng

Phùng Mỹ Hạnh

 

0905040741

3674171

 

Phó phòng

Ngô Ngọc Á

0903525207

2246551

 

Phòng 
Tài nguyên - Môi trường

 

 

Trưởng phòng

Lê Kim Hùng

0913436817

3674167

  

 

 

Phó phòng

Đinh.P Công Anh Tuân

0934800578

 

Chi nhánhVăn phòng ĐKQSDĐ

 

Giám đốc

Lê Xuân Long

0905007177

3674309

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Vũ Thị Loan

0905335008

 

Phòng

Quản lý đô thị

 

Trưởng phòng

Lê Hoài Nam

0905194999

 

3674371

 

 

 

 

Phó phòng

Võ Thành Quý

0935999749

 

Phó phòng

Trần Phước Mỹ

0913422177

 

 

Phòng LĐ,TB&XH

 

Trưởng phòng

Lê Đức Vũ

0905169977

3674168

 

  

 

 

Phó phòng

Nguyễn Lộc

0903520877

 

Phó phòng

Đỗ Lê Hạ Yên

0977281859

 

Phòng 
Văn hoá – 
Thông tin

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Ái            

0914111078

3676170

 

 

Phó phòng

Trương Hùng Mạnh

0905134170

3676017

 

 

Phó phòng

Đoàn Thị Quyên

0905151787

 

Trung tâm VH-TT&TT

Giám đốc

Kiều Phan Tuấn

0905237299

3674566

Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ

 

 

 

 

P.Giám đốc

Nguyễn Đức Hạnh

0905688621

 
  P.Giám đốc Nguyễn Văn Vĩnh 0904081300 3673700    

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng

Phạm Hồng Thái

0935115599

3674215

359 Cách mạng tháng Tám

 

 

Phó phòng

Phạm Hồ Quỳnh Uyên

0934962767

 

 

Phó phòng

Đường Thị Lộc

0983730157

 

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

Trần Trung Thanh

0942017729

3674161

   

Phó phòng

Đặng Thanh Hải

0913415592

 

Phó phòng

Trần Thị Bảo Khuyên

0914049403

 

Phòng Y tế

 

Trưởng phòng

Ngô Thị Lẫm

0903544736

3675827

 

 

Phó phòng

Võ Thị Thủy

0935043397

 

Thanh tra

 nhà nước

Chánh thanh tra Nguyễn Thị Hiền 0974319900

3674164

 

 

PChánh thanh tra Lê Văn Đình 0905074687  
PChánh thanh tra Hồ Văn Cầu 0905122373

 

Ban Quản lý

dự án

 

Trưởng Ban

Lê Trùng Dương

0935979877

3672909

 

 

Phó Ban

Hồ Hải Nam

0905039929

 

Phó Ban

Nguyễn Văn Thanh

0906544686

 

Trung tâm dân số

Giám đốc

Lê Thị Ngọc Diệp

0905001014

3674466

 

 

Phó Giám đốc

Bùi Thị Thanh Phượng

0905147647

 

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

 

Đội Trưởng

Phùng Thanh Hoàng

0905556869

3674162

 

 

 

Đội phó

Phan Hữu Quả

0905070242

 

Đội phó

Nguyễn Hữu Hoàng

0905127178

   

Ban Quản lý chợ

Trưởng ban

Trương Xuân Hòa

0905201203

 

 

 

 

Phó ban

Nguyễn Quang Vinh

0905297791

 

 

Hội Chữ Thập đỏ

Chủ tịch

Đặng Văn Khánh

0935303373

 

 

 

Phó Chủ tịch

Ngô Thanh Thu

0905178178

   

Phó Chủ tịch

Thái Thanh Sơn

0905929157

     

Ban Giải phóng mặt bằng

Phó Trưởng Ban

Huỳnh Đình Thống

0914469888

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản lý video Quản lý video

// ]]>