Thông tin liên hệ Khối Nhà nước
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 27/09/2017 Lượt xem: 51204


Văn phòng  UBND quận

Chánh VP

Phạm Đăng Khoa 0905322832 3674159  

 

Phó Chánh VP

Nguyễn Ngô

Trung Việt

0905904139 2246151

 

Phó Chánh VP Nguyễn Thị Quyên  0905151787 3676124

 

Bộ phận  tổng hợp

 

 

3676124

 

Bộ phận Văn thư

 

 

3674157

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

 

 

 

 

3674174

 

 

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng

Võ Linh Thể

0905449899

3674169

 

 

 

 

Phó phòng

Ngô Trần Thụy Linh

0905482627

 

Phòng Nội vụ

Trưởng phòng

Lê Kim Hùng  0913436817

3674163

 

 

 

 

Phó phòng

Nguyễn Thị Nga

0905661035

 

Phó phòng

Võ Văn Nam

01224572781

 

Phó phòng

 Trương Văn Vỹ

 

0905031032

 

Phòng 
Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng

Trương Xuân Hòa  0905201203

3674173

 

 

 

Phó phòng

Phùng Mỹ Hạnh

 

0905040741

3674171

 

Phó phòng Huỳnh Thị Kim Chi 0905421246  

Phòng 
Tài nguyên - Môi trường

 

 

Trưởng phòng 

Nguyễn Văn Thanh

0906544686

3674167

  

 

 

Phó phòng

Đinh.P Công Anh Tuân

0934800578

 

Chi nhánhVăn phòng ĐKQSDĐ

 

Giám đốc

Lê Xuân Long

0905007177

3674309

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng

Quản lý đô thị

 

Phó phòng PT

Võ Thành Quý

0935999749

 

3674371

 

 

 

 

Phó phòng

Trần Phước Mỹ

0913422177

 

 

Phòng LĐ,TB&XH

 

Phó phòng

Nguyễn Thị Lý

0935282389

 

  3674168

 

 

 

 

Phó phòng

Đỗ Lê Hạ Yên

0977281859  

Phòng 
Văn hoá – 
Thông tin

 

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Hồng Ái            

0914111078

3676170

 

 

Phó phòng

Trương Hùng Mạnh

0905134170

3676017

 

Phó phòng

Lê Đinh Minh Hiền 

0905812289

 

Trung tâm VH-TT&TT

Giám đốc

Kiều Phan Tuấn

0905237299

3674566

Trường Sơn, Q.Cẩm Lệ

 

 

 

 

P.Giám đốc

Nguyễn Đức Hạnh

0905688621

 
P.Giám đốc Nguyễn Văn Vĩnh 0904081300 3673700    

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Trưởng phòng

Phạm Hồng Thái

0935115599

3674215

359 Cách mạng tháng Tám

 

 

Phó phòng

Phạm Hồ Quỳnh Uyên

0934962767

 

Phó phòng

Đường Thị Lộc

0983730157

 

Phó phòng Trần Thị Phương  0988255288  

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng

Trần Trung Thanh

0942017729

3674161

   

Phó phòng

Đặng Thanh Hải

0913415592

 

Phó phòng

Trần Thị Bảo Khuyên

0914049403

 

Phòng Y tế

 

Phó phòng PT

Võ Thị Thủy

0935043397

3675827

 

 

Thanh tra

 nhà nước

Chánh thanh tra Nguyễn Thị Hiền 0974319900

3674164

 

 

PChánh thanh tra Lê Văn Đình 0905074687  
PChánh thanh tra Hồ Văn Cầu 0905122373

 

Ban Quản lý

dự án

 

Trưởng Ban

Lê Trùng Dương

0935979877

3672909

 

 

Phó Ban

Hồ Hải Nam

0905039929

 

Trung tâm dân số

Giám đốc

Lê Thị Ngọc Diệp

0905001014

3674466

 

 

Phó Giám đốc

Bùi Thị Thanh Phượng

0905147647

 

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị

 

Đội Trưởng

Phùng Thanh Hoàng

0905556869

3674162

 

 

 

Đội phó

Phan Hữu Quả

0905070242

 

Đội phó

Nguyễn Hữu Hoàng

0905127178

 

Ban Quản lý chợ

Trưởng ban Đoàn Văn Hòa 0905223237

 

 

 

Phó ban 

Ngô Thanh Thu

0905178178

Phó ban

Trần Văn Phú  0982846355

Hội Chữ Thập đỏ

Chủ tịch

Đặng Văn Khánh

0935303373

 

 

 

Ban Giải phóng mặt bằng

Trưởng Ban

Huỳnh Đình Thống

0914469888

 

 

 

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Văn Trường

0905180118

 

 

Quản lý video Quản lý video

// ]]>