Hướng dẫn sử dụng phầm mềm một cửa
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 04/10/2017 Lượt xem: 78


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho:

- Cán bộ TN&TKQ

- Cán bộ chuyên môn

- Lãnh đạo phòng

- Lãnh đạo đơn vị


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang