Thông tư số 135/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn thực hiện nghị định Nghị định số 69/2008/NĐ-CP chủa Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/10/2017 Lượt xem: 26Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang