Quyết định số 6273/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của trung tâm văn hóa-thể thao phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/10/2017 Lượt xem: 123Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang