Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/10/2017 Lượt xem: 92Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang