Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về ban hành một số nội dung hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/10/2017 Lượt xem: 237Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang