Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo Nghị quyết 14 ngày của BCH TW (Khóa X)
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 15/11/2017 Lượt xem: 422

Sáng ngày 14/11, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương (khóa X) về “ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.


Quang cảnh Hội nghị

 

Qua 10 năm triển khai Nghị quyết 14 ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương (khóa X), công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng ở Đảng bộ quận Cẩm Lệ được tăng cường và đạt được nhiều kết quả, có ý nghĩa chính trị sâu sắc góp phần quan trọng vào kết quả lãnh đạo của cấp ủy. 10 năm qua UBKT từ quận đến phường đã tổ chức kiểm tra 491 lượt tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 44 tổ chức Đảng và 19 đảng viên. Tổng số đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 10 năm qua là 99 người. Công tác thi hành kỷ luật được thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn; công tác thẩm tra, xác minh được thực hiện tốt, xem xét, xử lý đúng người, đúng nội dung vi phạm nên các trường hợp vi phạm kỷ luật đã chấp hành quyết định kỷ luật, không có trường hợp khiếu nại sau thi hành kỷ luật.

 

Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá được ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm. Qua đó đã có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Tại hội nghị, nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát được quận quận Cẩm Lệ xác định tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục xem thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát là biện pháp quan trọng thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW 4( Khóa XII); Tiếp tục nâng cao nhận thức của Cấp ủy đảng các cấp từ quận đến cơ sở, cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ quận. Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, công khai, thận trọng, chặt chẽ, trong đó lấy chủ động phòng ngừa vi phạm là chính; Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề; Xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm; Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Gắn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW 4 (Khóa XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 29 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới./.

 

Hồng Hạnh 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>