Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức tọa đàm “Công tác phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 16/12/2017 Lượt xem: 107

Sáng ngày 15/12, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức tọa đàm về công tác phát triển Đảng “và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” theo tinh thần Kết luận số 80 ngày 29/7/2010 của Ban Bí Thư Trung ương Khóa X. Đồng chí Trần Anh Đức – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì buổi tọa đàm.


Sau 7 năm triển khai thực hiện Kết luận số 80, toàn quận Cẩm Lệ có 14 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có tổ chức Đảng với 81 đảng viên, 79 tổ chức công đoàn trực thuộc công đoàn quận với 1.632 đoàn viên công đoàn. Thực tế hoạt động cho thấy, nơi nào có chi bộ Đảng, đoàn thể nhân dân hoạt động hiệu quả, nơi đó giải quyết hài hòa các mối quan hệ, lợi ích giữa chủ doanh nghiệp và người lao động, giữa nhà nước và doanh nghiệp; Các đảng viên đều phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các mặt công tác của doanh nghiệp. Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, từng bước thể hiện vai trò hạt nhân chính trị.

 

Tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến phát biểu đã nêu ra những khó khăn, thuận lợi trong quá trình phát triển Đảng và các đoàn thể tại doanh nghiệp, đồng thời đóng góp nhiều giải pháp tích cực để thực hiện tốt hơn Kết luận 80 của Trung ương. Trong đó, Quận ủy nên quan tâm mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng riêng cho các doanh nghiệp; Căn cứ tình hình thực tế, việc họp chi bộ của doanh nghiệp cần được tổ chức mở rộng, tổ chức họp trực tuyến thay vì hình thức họp truyền thống như hiện nay….

 

 

Quang cảnh buổi tọa đàm

 

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Trần Anh Đức – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, trong thời gian đến, quận tập trung phát triển tổ chức đảng, đảng viên tại các doanh nghiệp có nhiều lao động, đã có tổ chức công đoàn, hoạt động ổn định; chú ý coi trọng chất lượng phát triển tổ chức Đảng và đảng viên. Việc thành lập, tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải đảm bảo hài hòa lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định cũng như mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh; Phấn đấu hằng năm, thành lập mới từ 02 tổ chức Đảng trở lên; Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn, đoàn thanh niên và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức này trong các doanh nghiệp./.

 

Hồng Hạnh 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>