Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm đề ra giải pháp thực hiện chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2018
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 22/12/2017 Lượt xem: 112

Trong 2 ngày 19, 20-12, HĐND quận Cẩm Lệ tổ chức Kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có bà Đặng Thị Kim Liên, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố khu vực Cẩm Lệ. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy; đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, cùng các Phó Chủ tịch HĐND quận Hồ Văn Khoa, Đinh Thanh đồng chủ tọa Kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định, Kỳ họp lần này sẽ đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện các vấn đề lớn mà lãnh đạo, cử tri toàn quận quan tâm, nhất là việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2017, công tác giải quyết các đơn thư của công dân, kiến nghị, bức xúc của cử tri.

 

Chủ tịch HĐND quận Trần Anh Đức phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tóm tắt các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng,  an ninh; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, báo cáo của công an quận về công tác phòng chống tội phạm, công tác tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị cử tri của UBMTTQVN quận cũng như các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội, Ban Pháp chế HĐND quận. Các đại biểu HĐND quận cũng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2018 cũng như những vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc trong thời gian qua như: công tác thu hút đầu tư, phát triển chợ văn minh thương mại và an toàn thực phẩm; tiến độ thực hiện sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap tại vùng rau La Hường kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh; công tác chuẩn bị đầu tư trong xây dựng cơ bản, giải tỏa đền bù các dự án; thực hiện phân cấp trong quản lý đô thị, sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh, thay thế bóng đèn đảm bảo độ sáng tại các phòng học trên địa bàn quận, vệ sinh môi trường, hoạt động các trạm y tế phường, lộ trình tinh giản biên chế, cải cách thủ tục hành chính, quản lý trật tự đô thị..

 

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu HĐND quận, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cho hay, UBND quận nghiêm túc tiếp thu, đặc biệt sau khi Kỳ họp thứ 5, HĐND quận khóa II thông qua các Nghị quyết, UBND quận sẽ khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà HĐND đã thông qua với tinh thần quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN năm 2018. Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn cũng giải trình cụ thể các ý kiến đóng góp, kiến nghị của đại biểu HĐND quận, các Ban HĐND cũng như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm thực hiện trong thời gian đến, nhất là giải quyết các kiến nghị của cử tri.

 

Chủ tịch UBND quận Lê Văn Sơn phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến, kiến nghị của đại biểu

 

Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Quận ủy Huỳnh Thị Tam Thanh cho hay, Kỳ họp lần này diễn ra trong bối cảnh quận Cẩm Lệ cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2017, toàn đảng, toàn quân và toàn dân đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Quận ủy đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của HĐND, các Ban của HĐND đã có nhiều cố gắng, đưa hoạt động của HĐND đi vào nề nếp, bài bản, phát huy vai trò của HĐND trong việc triển khai các nhiệm vụ KTXH, QPAN theo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ quận. Tích cực giám sát các vấn đề bức xúc, tích cực rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

 

Bí thư Quận ủy cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN của địa phương như tỷ trọng thương mại dịch vụ còn thấp, công tác thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, an ninh trật tự vẫn còn diễn biến phức tạp… Bí thư quận ủy cho rằng, đây là những vấn đề mà các đại biểu cần thảo luận, chất vấn để tìm ra giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới.

 

Bí thư Quận ủy Huỳnh Thị Tam Thanh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Bí thư Quận ủy cũng nêu 8 nội dung, định hướng để các đại biểu HĐND quận thảo luận, nghiên cứu và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018, bao gồm nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp, phát huy cao nhất vai trò của đại biểu HĐND, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, đề ra các giải pháp quyết liệt thu ngân sách, đảm bảo tiến độ giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đi đôi với chất lượng công trình, tăng cường công tác giám sát của HĐND đối với quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, về đất đai, tập trung thực hiện chủ trương “Thành phố 4 an”, phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, phát huy vai trò của từng đại biểu, tổ đại biểu, các ban của HĐND quận. Bí thư Quận ủy cũng mong muốn, kêu gọi các tầng lớp nhân dân của quận, cùng với hệ thống chính trị, đoàn kết, quyết tâm, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của quận năm 2018, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ III và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020.

 

Kỳ họp lần này, HĐND quận đã thông qua tờ trình và Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND đối với ông Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hòa Xuân, nguyên Trưởng phòng kinh tế quận. Thông qua tờ trình, Nghị quyết và bầu bổ sung Ủy viên UBND quận đối với ông Võ Linh Thể, Trưởng phòng kinh tế quận, nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân. Bên cạnh đó, HĐND quận cũng đã thông qua tờ trình, Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND quận, thôi Uỷ viên Ban KT-XH HĐND quận đối với ông Phạm Quang Ánh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ quận, được điều động công tác tại LĐLĐ thành phố và ông Lê Công Hùng, nguyên Bí thư Quận đoàn đã được điều động công tác tại Thành Đoàn Đà Nẵng.

 

Bên cạnh đó, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp như tờ trình và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2018, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách quận năm 2018, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND quận về kỳ họp thường lệ năm 2018…

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho hay, kỳ họp đã tập trung thảo luận, đánh giá nghiêm túc, khách quan, toàn diện tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2017, bàn và thống nhất thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018 và nhiều Nghị quyết quan trọng. Chủ tịch HĐND quận cũng khẳng định, kỳ họp đã phát huy vai trò của đại biểu HĐND thông qua các phiên thảo luận, chất vấn tại hội trường với 22 ý kiến đại biểu đăng ký phát biểu về các vấn đề sát thực với thực tế mà cử tri quan tâm, có tác động tích cực đến quá trình xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ trong thời gian đến. Đồng chí Trần Anh Đức cũng cho rằng, những kết quả đạt được trong năm 2017 là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như tình trạng thất thu ngân sách, công tác thu hút đầu tư còn khiêm tốn, việc triển khai thực hiện chương trình Thành phố 4 an tuy được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhưng chưa đáp ứng, tình hình tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp và nhiều tiềm ẩn… Chủ tịch HĐND quận đánh giá cao kết quả đạt được tại Kỳ họp. HĐND quận đã thông qua và nêu đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển KT-XH, QPAN, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như: xây dựng kế hoạch thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố, trong đó chú trọng hoạt động của Tổ thu hút đầu tư quận, tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, chú trọng môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích kinh tế tư nhân; Tăng cường thu nợ đọng thuế, chống thất thu, nhất là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thuế xây dựng tư nhân. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2018 vượt 5% so với dự toán thành phố giao; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Thông báo kết luận 138 của Thành ủy; tập trung triển khai thực hiện 02 dự án trọng điểm trong năm 2018 gồm dự án đường Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc, dự án giao thông nội thị quận Cẩm Lệ; Thực hiện ủy quyền ký giấy phép xây dựng và ký cam kết bảo vệ môi trường cho Thủ trưởng các cơ quan tham mưu nhằm tạo sự chủ động và nâng cao trách nhiệm cá nhân. Tiếp tục thực hiện phân cấp cho các phường về quản lý trật tự vỉa hè, về sửa chữa nhỏ, duy tu bảo dưỡng, các hoạt động kiến thiết thị chính và ủy quyền thu phí sử dụng vỉa hè ngoài mục đích giao thông; Thực hiện phân cấp cho các phường về công tác đánh gắn biển số nhà, cắt tỉa cây xanh các tuyến đường 5,5m trở xuống. Tập trung xây dựng và hoàn thành phương án quản lý theo lộ giới kiệt hẻm làm cơ sở cấp phép xây dựng theo đúng quy định và đảm bảo mỹ quan đô thị. Sắp xếp, tổ chức tinh gọn, thực hiện tốt lộ trình tinh giản biên chế; Tiếp tục thực hiện các Đề án đã được thông qua tại kỳ họp HĐND quận lần thứ 3, thực hiện hiệu quả hơn Chương trình Thành phố 4 an, trong đó chú trọng Đề án giảm nghèo của quận, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách và người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến; Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, có giải pháp quyết liệt thiết lập trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt tấn công các loại tội phạm ma túy, quản lý nhân hộ khẩu, thực hiện Quyết định 8394 một cách có hiệu quả. Chủ tịch HĐND quận cũng yêu cầu UBND quận, các ngành, các địa phương cần triển khai ngay các kế hoạch ngay từ đầu năm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu Nghị quyết mà HĐND quận đã thông qua tại Kỳ họp này. Đồng thời đề nghị Thường trực, các ban HĐND cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, có kế hoạch giám sát, triển khai thực hiện đối với các nội dung theo kế hoạch đã đề ra, các vị đại biểu HĐND phát huy vài trò đại biểu dân cử, tăng cường tiếp xúc cử tri, UBMT và các tổ chức thành viên cần thường xuyên theo dõi, kịp thời phản ánh và góp ý để HĐND quận thực hiện tốt chức năng của mình, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân./.

 

Trung Trực

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Quản lý video Quản lý video