Thông tin về các dự án, công trình năm 2017
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 28/12/2017 Lượt xem: 323


STT

Tên dự án

Lĩnh vực

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Kinh phí

Tình trạng

1

Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông

Hạ tầng đô thi

11/2017

 

119.168.622.000

Đang triển khai

2

Chợ Hòa Thọ Tây

Hạ tầng đô thi

07/11/2017

 

25.108.016.000

Đang triển khai

3

Nhà làm việc tổ 1 cửa UBND quận Cẩm Lệ

Cải cách hành chính

01/11/2017

 

3.335.190.000

Đang triển khai

4

Hội trường UBND quận Cẩm Lệ

Quản lý nhà nước

06/11/2017

 

13.696.258.000

Đang triển khai


Quản lý video Quản lý video

// ]]>
Chung nhan Tin Nhiem Mang