Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam quận Cẩm Lệ tổng kết công tác năm 2017, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhệm vụ năm 2017
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 23/01/2018 Lượt xem: 52


Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ quận đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với chương trình Thành phố 4 an. UBMTTQVN các cấp đã vận động nguồn Quỹ vì người nghèo được trên 3,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sữa chữa 53 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Cuối năm 2017, toàn quận có trên 90,8% hộ gia đình văn hóa, 79% tổ dân phố đề nghị công nhận văn hóa, 02 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 379 tổ dân phố không rác và 19 tuyến đường văn minh đô thị cấp quận. Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

 

Năm 2018, UBMTTQ quận đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, chuyển biến nhận thức trong các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Tại hội nghị, UBMTTQVN quận Cẩm Lệ cũng đã hiệp thương bầu bổ sung 02 Ủy viên UBMTTQVN quận nhiệm kỳ 2014-2019.

 

 

Bà Phạm Thị Nhàn – Chủ tịch UBMTTQVN quận Cẩm Lệ

trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong hoạt động công tác Mặt trận năm 2017

 

Dịp này, UBMTTQVN Thành phố tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. UBND và UBMTTQVN quận Cẩm Lệ khen thưởng cho 30 tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác Mặt trận năm 2017.

 

Hồng Hạnh 


Quản lý video Quản lý video

// ]]>